bedrijfslogo AenA-Appdesign
Menu
blogafbeelding

Werkwijze

Missie: Het Nederlandse midden en kleinbedrijf in staat stellen zich te concentreren op waar ze goed in zijn.
Visie: Bedrijven laten excelleren in hun markt door het inzetten van software op maat.

A&A Appdesign zoekt voortdurend naar simpele oplossingen met maximale meerwaarde voor haar klanten. Er worden nieuwe methoden en technieken bedacht die leiden tot snelle softwareontwikkeling en probleemloze software en daarmee lagere kosten voor de klant.

Standaard softwarepakketten

Een standaard softwarepakket voorziet voor een groot deel in de informatiebehoefte van haar gebruikers. Toch past het nooit helemaal. Een bedrijf moet zich altijd enigszins aanpassen aan de manier waarop software werkt. Soms ontbreken functies die noodzakelijk zijn voor het primaire proces. Een bedrijf kan dan kiezen voor het aanpassen van het proces. Dit stuit doorgaans op weerstand binnen de organisatie. Een andere mogelijkheid is het op maat aan laten passen van de standaardsoftware. Deze optie is doorgaans duur.

Standaard pakket op maat

Hoe mooi zou het zijn als een standaardpakket goedkoop op maat kan worden gemaakt? De voordelen van een standaardpakket met maatwerk, zonder de nadelen van maatwerk! Dat is precies wat A&A Appdesign biedt. De filosofie hierachter is dat een standaardpakket al heel goed past en dat gewenste aanpassingen voor meerdere bedrijven handig kunnen zijn. Na verloop van tijd komen er steeds meer functies in de standaardsoftware waarmee deze steeds beter gaat passen binnen bedrijven. U profiteert van eigen maatwerk, maar er komen tevens functies beschikbaar die door andere bedrijven zijn aangevraagd en geschikt zijn bevonden voor de standaard.

 

Kosten standaard pakket op maat

Instapkosten

Dit is een eenmalig bedrag waaruit ontwikkelkosten voor de software worden vergoed.

Jaarlijkse licentiekosten

Per jaar wordt een vast bedrag betaald aan licentiekosten. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal gebruikers die gebruik maken van de software. Er zijn geen kosten voor maatwerkaanpassingen!

Presentatie van de software

Het geven van een presentatie voordat een licentie wordt aangeschaft is gratis. Wel kunnen er afhankelijk van de afstand, kosten in rekening worden gebracht voor reisuren en kilometervergoeding. Kosten voor reisuren en kilometervergoeding worden altijd vooraf overlegd!

Ondersteuning bij invoering

Kosten voor het maken van een informatieanalyse (bijvoorbeeld voor het in beeld brengen van gewenste aanpassingen), het geven van workshops of hulp bij inrichting van de software zijn op uurbasis. Afhankelijk van de afstand kunnen kosten in rekening worden gebracht voor reisuren en kilometervergoeding.

App en Webapplicatie

Een App of webapplicatie kan vaak ingezet worden voor procesverbetering. Dit zijn stand-alone oplossingen die een specifiek probleem binnen een organisatie oplossen. Om kosten laag te houden wordt gekeken of bestaande Apps van A&A Appdesign gedeeltelijk kunnen worden hergebruikt en op maat aangepast. Ook bij een stand-alone App of Webapplicatie profiteert u op deze manier van de voordelen van maatwerk, zonder de nadelen.

Kosten App en Webapplicatie

Een App of webapplicatie wordt gemaakt op uurbasis. Bij het maken van een App of Webaplicatie worden uren begroot voor het maken van een analyse, softwareontwikkeling, eventueel op de AppStore of PlayStore zetten, het maken van documentatie en eventueel hulp bij invoering en het geven van een workshop. Afhankelijk van de afstand kunnen kosten in rekening worden gebracht voor reisuren en kilometervergoeding.

 

    eBlog login

    Uitleg