bedrijfslogo AenA-Appdesign
Menu

Live uren van medewerkers volgen

U kunt via eTijdadmin zelf een administratie aanmaken in het eTijd systeem. U krijgt volledige toegang en kunt direct aan de slag.
Ge├»nteresseerd? Neem contact op met A&A-Appdesign.

Elk bedrijf heeft op een of andere manier behoefte aan het bijhouden van gewerkte uren van medewerkers. Enerzijds kan de factuur gebaseerd zijn op gewerkte uren. Anderzijds is nacalculatie van fixed-price projecten belangrijk om de marge te bepalen. Zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer redenen te bedenken waarom het klokken van uren op projecten belangrijk is. Essentieel hierbij is het juist en volledig vastleggen van bestede uren.

Het eTijd systeem helpt bij het juist en volledig vastleggen van bestede uren:

Live volgen van uren van medewerkers

Medewerkers kunnen op twee manieren uren klokken:

  1. Door een begindatum/tijd en een einddatum/tijd in te vullen en deze op te slaan.
  2. Door bij aanvang van werkzaamheden de tijdregistratie te starten. De tijdregistratie blijft lopen totdat deze wordt gestopt.

Om deze tweede optie te controleren kan vanuit het medewerkers overzicht worden opgevraagd op welk project medewerkers aan het registreren zijn.

Zijn medewerkers vergeten de tijdregistratie te starten, dan kunt u actie ondernemen. Datzelfde geldt voor medewerkers die vergeten zijn de tijdregistratie op een project te stoppen. Medewerkers hebben zelf de mogelijkheid alsnog de tijdregistratie op het juiste tijdstip te laten starten of op elk moment te stoppen en vervolgens de tijdregistratie te corrigeren.

Medewerkers uren gereed laten melden

Bij het factureren van bestede uren op een project of het maken van een nacalculatie voor een project spelen altijd de volgende vragen:

  1. Zijn alle bestede uren vastgelegd op het project?
  2. Zijn de vastgelegde uren juist? Met andere woorden: is de medewerker akkoord met de uren zoals deze op het project zijn geboekt?

Om ondersteuning te bieden voor deze twee punten kent het eTijd systeem twee mogelijkheden: Ten eerste heeft de medewerker de mogelijkheid om de geklokte uren van een specifieke maand naar zichzelf te mailen in de vorm van een csv en een xml bestand. De medewerker kan vervolgens de gegevens in een spreadsheet inlezen en controleren. Ten tweede kan de medewerker correcte uren goedkeuren vanuit de eTijdregistratie app.

In het eTijd systeem krijgen de goedgekeurde uren een gele kleur. De projectmanager of de administrator controleert per project de uren en meldt ze vervolgens gereed voor facturering. De uren krijgen nu een groene kleur. Door deze stappen te volgen wordt een zo juist en volledig mogelijke urenregistratie ondersteund door het eTijd systeem.

Ge├»nteresseerd? Neem contact op met A&A-Appdesign.

    eBlog login

    Uitleg